Skip to content

Námsstuðningur á skólastigum

Um 50 nemendur eru í hverjum árgangi í 1. – 7. bekk skólans.  Fyrirkomulag kennslu í 1. - 4. bekk í  læsi og stærðfræði er með þeim hætti að þrír til fjórir kennarar kenna í hverjum árgangi fyrir sig.  Þannig geta kennararnir komið enn frekar til móts við þarfir nemenda á sem fjölbreyttastan hátt. Auk kennara starfa stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum.

Fyrirkomulag kennslu í 5. - 6. bekk í íslensku og stærðfræði er með þeim hætti að sérkennari kemur inn í kennsluna í hverjum árgangi eftir því sem við verður komið. Auk kennara starfa stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum.

Fyrirkomulag kennslu í 7. bekk í öllum bóklegum fögum er með þeim hætti að þrír kennarar sjá um kennsluna í árganginum. Auk kennara starfar þar stuðningsfulltrúi.

Um 100 nemendur eru í hverjum árgangi í 8. – 10. bekk skólans.  Fyrirkomulag kennslu í þeim árgöngum í íslensku og stærðfræði er með þeim hætti að bekkjunum er skipt í minni hópa  til að  kennararnir geti enn frekar komið til móts við þarfir nemenda á sem fjölbreyttastan hátt. Einnig njóta nemendur með sértækar námsþarfir þjónustu í námsveri skólans. Auk kennara starfa stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum.

Nemendur á öllum aldrusstigum skólans njóta þjónustu í atferlismótunarveri skólans allt eftir þörfum hvers og eins.