Skip to content

Námsstuðningur á skólastigum

Árgangar í 1. – 7. bekk skólans eru misstórir, frá rúmlega þrjátíu nemendum til allt að sjötíu nemenda.  Tveir til fjórir umsjónarkennarar halda utan um hvern árgang.

Fyrirkomulag kennslu í 1. - 4. bekk í  læsi og stærðfræði er með þeim hætti að tveir til fjórir kennarar kenna í hverjum árgangi fyrir sig.  Þannig geta kennararnir komið enn frekar til móts við þarfir nemenda á sem fjölbreyttastan hátt. Auk kennara starfar þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum. Auk þess koma kennarar inn í einstaka árganga til frekari stuðnings.

Fyrirkomulag kennslu í 5. - 7. bekk í íslensku og stærðfræði er með þeim hætti að sérkennari/kennari kemur inn í kennsluna í hverjum árgangi. Auk kennara starfar þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum.

Rúmlega 100 nemendur eru í hverjum árgangi í 8. – 10. bekk skólans. Fjórir til fimm umsjónarkennarar halda utan um árgangana. Sértæk úrræði eru á unglingastiginu þar sem komið er til móts við sértækar námsþarfir nemenda og unnið að því að auka gæði náms nemenda. Fyrirkomulag kennslu er þannig að bæði er um einstaklingskennslu og hópamiðað nám að ræða. Auk kennara starfar þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúar á þessu aldursstigi, mismargir eftir árgöngum.