Skip to content

Í Árbæjarskóla starfar skólaráð skv. 8. gr. grunnskólalaga nr.91/2008. Þar segir:

„Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári“.

 

Nánar er fjallað um hlutverk ráðsins í reglugerð 1157/2008. Þar segir í annarri grein:

Skólaráð

a. fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið,

b. fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,

c. tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið,

d. fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,

e. fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum,

f. fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum starfsmanna­fundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað,

g. tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar.

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla“.

Ráðið setur sér vinnuáætlun fyrir skólaárið, ákveður hve oft verður fundað, á hvað verður lögð áhersla o.s.frv. Fundargerðir skólaráðs birtast á vefsíðu skólans.

 

Skólaráð Árbæjarskóla  2022-2023

Stjórnendur:

Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri

Guðrún Erna Þórhallsdóttir aðstoðarskólastjóri

Þórhildur Þorbergsdóttir aðstoðarskólastjóri

Foreldrar:

Andri Már Sigurðsson fulltrúi foreldra

Ásta Katrín Hannesdóttir fulltrúi foreldra

Starfsmenn skólans-

Elín Sif Welding Hákonardóttir fulltrúi starfsmanna

 

Nemendur og starfsmaður skólans:

Andri Már Magnason kennari og félagsstarfskennari (styður við nemendur)

Ólafur Gunnarsson fulltrúi nemenda,  8. bekk (situr í nemendaráði)

Helga Hrund Ólafsdóttir fulltrúi nemenda, 10. bekk (situr í nemendaráði)